Vision | Mission | Værdier

GlobalGoods er en strategisk alliance mellem en gruppe seriøse firmaer, der forhandler gave- og reklameprodukter, med det formål at opnå synergi og fordele i relation til indkøb og markedsføring. Navnet GlobalGoods underbygger værdien af fokus på globaliseringen og øget kvalitetskrav overfor alle primære interessenter.

1
Vision

· Vi vil på kort sigt skabe en strategisk alliance, som samler de bedste aktører i branchen.
· Vi vil skabe en strategisk alliance, som styrker de enkelte partnere, og med det formål at blive den stærkeste samarbejdspartner i Norden.

2
Mission

GlobalGoods leverer bedre og bæredygtige løsninger til konkurrencedygtige priser, og skaber derved merværdi for alliancens partnere og deres kunder.

3
Værdier

Vi vil være stærke, innovative, loyale og troværdige samarbejdspartnere.

4
Målsætning

· Optimering af indkøb og markedsføring.
· Antal partnere: 10-12 partnere.
· Samlet omsætning på ca. kr. 300 mio.

 
 

Nøglepersoner

Dorte Frandsen
www.baze.dk

Tlf. 4074 9626
Email df@baze.dk

Jill Hellner Nielsen
www.jill.dk

Tlf. 8640 4233
Email jhn@jill.dk

Jan Facius
www.bconzept.dk

Tlf. 5151 8279
Email jfa@bconzept.dk

Pia Marie Schougaard
www.coredesign.dk

Tlf. 2171 3075
Email pms@kaaredesign.dk

Henrik Mikkelsen
www.gemini.dk

Tlf. 2085 0556
Email hmi@gemini.dk

Lars Erdal
www.markon.as

Tlf. 5129 6647
Email lars@markon.as

Jan Jensen
www.newimage.dk

Tlf. 4094 0306
Email jjj@newimage.dk

Amdi Christensen
www.syddesign.dk

Tlf. 2060 6932
Email amc@syddesign.dk